Tag Archives: recreatieplas

Recreatieplas de Zeelt

Vanaf de 19e eeuw werd een groot aantal bochten in de Waal recht getrokken. Er werden kribben aangelegd, waardoor het water diepere vaargeulen uit sleet en zandplaten werden uit de rivier weggebaggerd. Dit alles om de vaarroutes op de rivier te verbeteren. Op veel plekken werd klei afgegraven voor steenfabrieken die tussen 1850 en 1940 in de uiterwaarden ontstonden. Later werd er zelfs zand en grind gewonnen, waardoor grote plassen achter bleven. Een zo’n plas is recreatieplas de Zeelt. Een diepe plas waarin vroeger werd gevist en zelfs werd gezwommen.

 

Voordat de grondwinning deze plas creëerde was deze plek een landbouw gebied. Net zoals het omliggende landschap omzoomd met hagen en knotessen en wilgen.  Nu is de plas omzoomd met wilgen en andere bosschages. Hierdoor valt het open water niet op en breekt het bos het open landschap.

 

Afbeelding van de waterplas de Zeelt en het omliggende gebied.

De waterplas de Zeelt en het omliggende gebied

De oevers zijn gevaarlijk geworden, omdat ze afkalven. Daardoor is zwemmen en vissen vanaf 2008 verboden. De eigenaar van het terrein, de vastgoedtak van De Beijer, wil een einde maken aan de onveilige situatie. Samen met de gemeente Ubbergen en Waterschap Rivierenland is een plan uitgewerkt waarbij een nieuw, veilig steuntalud wordt aangelegd. Dit talud moet er voor zorgen dat de kanten niet meer afkalven en gevaarlijk zijn. Deze werkzaamheden worden over drie jaar verdeeld. Met deze werkzaamheden zijn ze in 2011 begonnen. Voordat er met deze werkzaamheden werd begonnen is er vele jaren achtereen illegaal grond en puin gestort op de oever van De Zeelt.

 

De Zeelt achter het projectgebied.

De Zeelt achter het kale projectgebied.

Tussen de Zeelt en de Duffeltdijk willen we nieuwe heggen en knotessen plaatsen. Hierdoor wordt de Zeelt gekoppeld met de Millingerwaard dat zich aan de andere kant van de dijk bevindt. Hierdoor wordt de Zeelt een onderdeel van het landschap en kan de natuur zich verder verspreiden.