Monthly Archives: March 2014

Steenuilen in de Ooijpolder

Kleine vliegende jager Het kleinste uiltje van Nederland is een welgeziene bewoner van het cultuurlandschap. Als holenbroeder gebruikt hij graag natuurlijke holtes voor het nest en als slaapplaats. Oude knotbomen leveren ideale nestgelegenheid op door de aanwezigheid van spleten, scheuren en gaten. In oude cultuurlandschapen zijn deze bomen veelvuldig aanwezig. Door het verdwijnen van deze bomen, verdwijnen ook de nestgelegenheden van deze soort. Gelukkig is de soort niet kieskeurig en vindt hij op de meest rare plaatsen een vervangende plek. Onder golfplaten en dakpannen van gebouwen bijvoorbeeld, maar ook nestkasten worden veel gebruikt. Steenuilen leven vooral ’s nachts, maar ook kun je ze met vaak in de ochtend- en avonduren vrij makkelijk waarnemen. Ze hebben de grootte van een merel, maar door hun ronde postuur lijkt de steenuil iets groter. Als kleine ronde bolletjes turen ze van een hoge plaats de omgeving af. Op zoek naar eten of gewoon kijken naar wat er zoal in zijn omgeving gebeurt. Hij eet van alles, muizen, kevers, nachtvlinders, amfibieën, vleermuizen, en ook kleine prooien zoals bromvliegen en maden. Ook vogels die net zo groot zijn als hem zelf zoals spreeuwen worden gevangen.

Steenuil in de Ooijpolder Om de soort te stimuleren heeft de VNC afgelopen jaar in samenwerking met STONE (steenuilenoverleg Nederland) verschillende nestkasten geplaatst bij verschillende eigenaren in de Ooijpolder. Deze kasten zijn speciaal ontworpen voor de steenuil. Ze kunnen er een veilig onderkomen in vinden. Het is nu wachten tot de eerste steenuil gebruik gaat maken van deze mooie voorzieningen. Doordat het landschap in de Ooijpolder is verrijkt met landschapselementen, kunnen de jongen, die straks uitvliegen uit de nestkasten, een mooie plek vinden om te leven.

Plaatsen steenuilenkast. Foto: Pauline van Marle

Plaatsen steenuilenkast. Foto: Pauline van Marle

Nieuwe natuurlijke broedplekken Hoewel de steenuilenkasten een goede vervanging zijn voor de natuurlijke holtes, blijven natuurlijke holtes erg belangrijk. Helaas zijn de mogelijkheden om in een natuurlijke broedholte te kunnen broeden weinig aanwezig. Aanstaande vrijdag 21 maart zal de VNC tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactiviteit van Nederland, nieuwe knotessen planten aan de Duffeltdijk tussen Leuth en Kekerdom. Het zal misschien een hele tijd duren, maar wanneer deze knotessen zijn uitgegroeid tot knoestige reuzen zullen zij zeker nestgelegenheid bieden voor deze mooie uilensoort. Wilt u komende vrijdag deelnemen aan het planten van deze knotessen? Dat kan! Meldt u dan aan via NLdoet. www.nldoet.nl

Een rij oude knotessen Een mooie plek voor een steenuil om in te nestelen.

Een rij oude knotessen Een mooie plek voor een steenuil om in te nestelen.

Beleef de lente Je kunt zelf ook een kijkje nemen in het leven van de steenuil. Op de website van de vogelbescherming “beleef de lente” is een koppeltje steenuilen te volgen. Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal in en rond zo’n nestkast. Bekijk het zelf op volgende link: www.beleefdelente.nl/vogel/steenuil

Steenuil met een wezel als prooi. Foto: Andrë Eykenaar. (Bron STONE)

Steenuil met een wezel als prooi. Foto: Andrë Eykenaar. (Bron STONE)