Vogels op voedseltocht

Terwijl andere lijsterachtigen wegtrekken, komen de stevige kramsvogel met grijze kop en de kleinere koperwiek met zijn roestrode oksels in de winter tevoorschijn. De koperwiek is een echte trekvogel, die zich in de zomer terug trekt in de naaldbossen van Scandinavië. De

kramsvogel daarentegen is een soort die zich ook in de zomer laat zien in ons kleine kikkerlandje,  alleen in veel lagere aantallen. Koperwieken kunnen grote afstanden afleggen naar hun overwinteringsgebieden. Dit doen zij vooral ’s nachts. Door Kramsvogelhun opvallende geluid hoor je ze overtrekken. Mediterrane gebieden zoals Griekenland, Italië en Frankrijk worden aangedaan. De kramsvogels houden het liever dichter bij huis. Vanuit het zuiden van Scandinavië vliegen ze naar Nederland of naar Midden-Frankrijk.

Kramsvogel

Kramsvogel

In Nederland komen ze elkaar tegen. Daar gaan de soorten goed samen. In cultuurlandschappen met vruchtdragende struwelen snoepen ze van de bessen of zijn ze in het grasland opzoek naar zaden en wormen. De twee soorten trekken samen op en vormen soms grote groepen. Door samen te scholen zien ze dreigend gevaar sneller aankomen.

Koperwiek

Koperwiek

In het boerenland vallen hun contactroepen onmiddellijk op. De rumoerige drukte die ontstaat als je een groep nadert laten je meteen weten met welke soorten je te maken hebt. Zodra ze dan opvliegen kun je de kramsvogels makkelijk van de koperwieken onderscheiden. De koperwiek heeft onder zijn vleugel een roestbruine vlek zitten die door het wieken van de vleugel zichtbaar wordt voor de aanschouwer. De kramsvogel daarin tegen heeft een blauwgrijze ondervleugel, waardoor de twee kleuren in contrast met elkaar staan. Na het opvliegen zoeken ze de hoogte op van een boom of struik, om van daaruit te kunnen zien wat er gaande is. Zodra de rust is teruggekeerd, of een roofdier is verdwenen, keren ze terug naar hun foerageergebied.

Foto’s/ tekst: Roel Diepstraten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s